SRC
Societatea Română de Chirurgie
 • Oficial SRC

  Conducere, Statut, Istoric, Arhiva

Conducere


Statut SRC


Istoric


Arhiva


​CONSILIUL DIRECTOR 2020

PREȘEDINTE ÎN EXERCIȚIU

       PROF.DR. TRAIAN PĂTRAȘCU                       

BUCUREȘTI

PREȘEDINTE ALES

        PROF.DR. VIOREL SCRIPCARIU        

IAȘI

VICEPREȘEDINȚI

Prof.dr. VICTOR STRÂMBU

București

Prof.dr. CĂTĂLIN VASILESCU

București

Șef lucr. COSTEA DANIEL

Constanța

Prof.dr. IONICĂ VÎLCEA

Craiova

Prof.dr. STELIAN PANTEA

Timișoara

Prof.dr. CRISTIAN LUPAȘCU

Iași

Prof.dr. ION COSMIN PUIA

Cluj – Napoca

Prof.dr. MARIUS FLORIN COROȘ

Târgu - Mureș

SECRETAR GENERAL

Prof.dr. VALERIU ȘURLIN

Craiova

Secretari
Trezorier
Comisia de cenzori
Membrii Consiliul Director 2020
Secretari

Prof.dr. DAN UNGUREANU

Șef lucr. OCTAVIAN MIHALACHE

Șef lucr. FLORIN BOBIRCĂ

Trezorier

Conf.dr. HORIA DORAN

Comisia de cenzori

COSTEA RADU

TUDOR STEFAN

DARLAIANE MARIANA

Membrii Consiliul Director 2020

Dr.NARCIS COPCĂ

BUCURESTI

Conf.Dr.GEORGE DINDELEGAN

CLUJ

Conf.Dr. ION DANIEL

BUCURESTI

Prof.Dr. ADRIAN MIRON

BUCURESTI

Conf.Dr. BOGDAN MASTALIER

BUCURESTI

Prof.Dr. ALEXANDRU BLIDARU

BUCURESTI

Prof.Dr. VLAD CONSTANTIN

BUCURESTI

Prof.Dr.NICOLAE IORDACHE

BUCURESTI

Șef lucr.Dr. RODICA BÎRLĂ

BUCURESTI

Conf.Dr. DRAGOȘ PREDESCU

BUCURESTI

Prof.Dr.VALENTIN GRIGOREAN

BUCURESTI

Conf.Dr.RADU NEAGOE

TARGU-MURES

Prof.Dr.CIPRIAN DUȚĂ

TIMISOARA

Șef lucr.Dr.RĂZVAN POPESCU

CONSTANTA

Șef lucr.Dr. ADRIAN BARTOȘ

CLUJ

Conf.Dr. IULIAN BREZEAN

BUCURESTI

Prof.Dr. NADIM AL HAJJAR

CLUJ

Prof.Dr. MIRCEA BEURAN

BUCURESTI

Prof.Dr. TRAEAN BURCOȘ

BUCURESTI

Conf.Dr. DANIEL CRISTIAN

BUCURESTI

Conducerea SRC rezultată în urma Adunării Generale de alegeri care a avut loc în cadrul celui de-al XXX-lea Congres Național de Chirurgie în data de 07.11.2020.

​Statutul Societatii Romane de Chirurgie

CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAP. V
CAP. VI
CAP. VII
CAP. VIII
CAP. I

Denumire, Forma Juridica, Sediu

Art.1. Denumire

A. Denumirea Asociatiei este "Societatea Romana de Chirurgie" (SRC), fondata la 11 februarie 1898, si cu personalitate juridica dobandita in 1996.

B. Societatea are sigla proprie.

Art.2. Sediu

Sediul S.R.C. este in Bucuresti, sector 1, Str. Ion Campineanu nr. 33, bl. 3, sc A, et. II, ap. 7. Sediul este proprietatea exclusiva a Societatii Romane de Chirurgie, dobandit prin actul de vanzare/cumparare autentificat de Biroul Notarului Public “Mircia Elena – B-dul Dacia 106, sector 2, Bucuresti” sub nr 1416/29 Martie 2002.

Art.3. Forma juridica

Societatea Romana de Chirurgie, ca persoana juridica de drept, este o organizatie medicala, autonoma, profesionala, cu caracter stiintific si educational, non-guvernamental si non-profit, ce reuneste, in afara de chirurgi, medici din alte specialitati ale caror preocupari profesionale si stiintifice au legatura cu chirurgia si care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si prezentul statut.

Art.4. S.R.C. este autonoma,

Dar considera utila afilierea ei la alte societati sau asociatii similare din tara si strainatate pentru constituirea de federatii, cu pastrarea identitatii nationale. La SRC se pot afilia societati sau filiale similare, nationale si internationale cu obiective asemanatoare.

Art.5. Autonomia S.R.C. consta in:

A. Organizarea de manifestari stiintifice (congrese, conferinte, simpozioane, mese rotunde, etc.), pe plan national si cu participare internationala;

B. Coordonarea manifestarilor stiintifice organizate de filialele judetene;

C. Alegerea presedintelui, Consiliului Director si a Comisiei de cenzori, in Adunarea Generala precum si stabilirea numarului acestora;

D. Administrarea fondurilor obtinute din cotizatii, donatii si subventii precum si din coalizarile obtinute cu ocazia diverselor manifestari stiintifice;

E. Editarea revistei de specialitate "Chirurgia", alegerea Colegiului de redactie si a Comitetului stiintific, in Adunarea Generala.

Art.6. Durata

Durata Societatii Romane de Chirurgie este nelimitata.

CAP. II

Scop, Obiective

Art.7. Scop

Scopul S.R.C. este de a reuni chirurgii romani si straini, in vederea ridicarii nivelului profesional si stiintific al acestei comunitati stiintifice in beneficiul atat al pacientilor cat si al chirurgilor.

Art.8. Obiective

Obiectivele S.R.C. sunt:

A. cresterea nivelului profesional si stiintific al activitatii comunitatii chirurgicale pentru imbunatatirea permanenta a calitatii asistentei chirurgicale;

B. Elaborarea si actualizarea permanenta a programelor privind formarea chirurgului si urmarirea aplicarii acestora, impreuna cu celelalte organisme implicate in acest proces;

C. Educatia medicala continua a specialistilor prin programe corespunzatoare precum si elaborarea de criterii pentru acreditarea periodica a acestora, impreuna cu alte organisme implicate in acest scop;

D. Elaborarea unor programe proprii si participarea la elaborarea unor programe nationale de cercetare;

E. Organizarea de manifestari stiintifice medicale nationale si internationale, in scopul afirmarii chirurgiei romanesti pe plan mondial;

F. Editarea unor publicatii de profil;

G. Analizarea si avizarea unor probleme de etica si deontologie medicala in colaborare cu Colegiul Medicilor din Romania (C.M.R.);

H. Colaborarea cu institutii medicale de invatamant superior, institute de cercetare si alte organizatii profesionale si stiintifice, din tara si strainatate, pentru realizarea obiectivelor de mai sus;

I. Conlucrarea cu factorii de decizie din legislativ si executiv pentru realizarea obiectivelor SRC;

J. Alte activitati legale, necesare pentru indeplinirea scopului si obiectivelor sale, inclusiv activitati economice directe, cu conditia sa aiba un caracter accesoriu si sa fie in stransa legatura cu scopurile societatii.

CAP. III

Membrii, Drepturi si Obligatii

Art.9. Membri

    S.R.C. este alcatuita din chirurgi romani si straini care doresc sa faca parte din societate. Aderarea la S.R.C. se face in scris, pe baza unui formular tip cerere, aprobat de filiala judeteana si Adunarea Generala a S.R.C.

Art.10.

    Membrii SRC pot fi titulari, corespondenti (romani si straini) si de onoare. Numai membrii titulari si corespondenti romani au drept de vot deliberativ:

    A. Membrii titulari pot fi chirurgi specialisti si primari de chirurgie generala sau din alte specialitati chirurgicale – cadre universitare, cercetatori din institutele de specialitate, chirurgi practicieni – care isi desfasoara activitatea in unitati sanitare de stat sau private, din Romania si care solicita sa devina membrii ai S.R.C.;

    B. Membrii corespondenti romani pot fi rezidenti de chirurgie generala sau din alte specialitati chirurgicale din Romania sau din alte tari care solicita primirea lor in S.R.C..Odata cu obtinerea specialitatii, membrii corespondenti romanidevin de drept membrii titulari;

    C. Membrii de onoare se propun de catre Consiliul de Director, din randul chirurgilor romani sau straini recunoscuti pe plan national sau mondial, fostii presedinti ai S.R.C. si se aproba de Adunarea Generala, cu majoritatea simpla a participantilor si sunt scutiti de cotizatia de mambru si primesc revista “Chirurgia” in mod gratuit.

    D. Fostii presedinti ai S.R.C. in calitate de membrii de onoare, au drept de vot egal cu membri delegati in Adunarea Generala si sunt membri de drept in Consiliul Director.

Art.11. Drepturile membrilor S.R.C.

    Membrii S.R.C. au urmatoarele drepturi:

    A. Sa participe personal la adunarile generale S.R.C. si ale filialelor si sa faca propuneri privind realizarea obiectivelor S.R.C.;

    B. Sa comunice lucrari din experienta personala sau de interes general in sedintele filialelor sau in cadrul manifestarilor nationale organizate de S.R.C.;

    C. Sa publice in revista “Chirurgia” articole originale cu rezultate ale activitatii personale sau ale colectivului in care lucreaza, precum si recenzii, referate etc.;

    D. Acces la sistemul de informatii din baza de date a S.R.C.;

    E. Sa aleaga sau sa fie alesi in organele de conducere ale filialelor judetene ale S.R.C. Dreptul de vot deliberativ il au numai membrii titulari. Membrii de onoare si corespondentii straini au numai dreptul de vot consultativ, cu exceptia membrilor de onoare, fosti presedinti care au drept de votdeliberativ in Adunarea Generala (conform art.10 lit.D);

    F. Sa aleaga si sa fie alesi in Colegiul de redactie si in Comitetul stiintific al revistei “Chirurgia”.

Art.12. Obligatiile membrilor S.R.C.

    Membrii S.R.C. au urmatoarele obligatii:

    A. Sa respecte statutul si regulamentele Societatii, precum si hotararile si deciziile organelor de conducere ale acesteia;

    B. Sa apere interesele S.R.C. si sa sprijine desfasurarea activitatilor acesteia, in tara si strainatate;

    C. Sa plateasca o cotizatie anuala, ce se va stabili de catre Adunarea Generala sau Consiliul Director. In cuantumul cotizatiei este cuprins si abonamentul la revista “Chirurgia”.

Art.13. Incetarea activitatii de membru al S.R.C.

  poate avea loc:

    A. Prin cerere scrisa, adresata Biroului Executiv, in care solicita aceasta;

    B. Datorita neplatei cotizatiei, mai mult de un an;

    C. Prin excludere de catre Adunarea Generala, la propunerea Consiliului Director, cu majoritatea simpla a celor prezenti, pentru abateri grave de la etica si deontologia medicala sau pentru fapte incompatibile cu calitatea de membru al Societatii.

CAP. IV

Organizare, Conducere, Administrare, Control

Art.14. Organizare

S.R.C. este organizata pe principiul teritorial, avand filiale de chirurgie fara personalitate juridica, in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, conduse de un presedinte, un secretar si un casier, ce se vor ocupa de toata activitatea filialei. La filiala Bucuresti se poate alege si un vicepresedinte.

Art.15. Conducere

A. Organul suprem de conducere al SRC este Adunarea Generala care se intruneste anual cu prilejul Congreselor sau Conferintelor Nationale(un an Conferinta, un an Congres).

B. In perioada dintre Adunarile generale, S.R.C. este condusa de un Consiliului Director ales de Adunarea Generala, dintre membrii titulari, cu prilejul Congreselor Nationale de Chirurgie, format din: presedintele in exercitiu, presedintele ales pentru perioada urmatoare, 8 vicepresedinti, 1 secretar general, 3 secretari si un trezorier (care alcatuiesc Biroul Executiv) si 20 de membrii;

C. Alegerea in aceeasi functie, nu se poate face mai mult de o legislatura, cu exceptia membrilor secretariatului si a trezorierului, care pot ramane in functie mai multe legislaturi, cu aprobarea Adunarii generale.

D. Consiliul Director este validat si ales pe functii cu ocazia Congresului National sau a Conferintei, cu exceptia Presedintelui in exercitiu (fostul presedinte ales) dupa cum urmeaza: 1. Presedintele ales 2. Vicepresedintii 3. Secretarul General 4. Secretarii 5. Trezorierul 6. Cenzorii

E. Membrii ai Societatii Romane de Chirurgie, in numar de 20, sunt alesi odata la 4 ani pentru fiecare mandat, cu ocazia intrunirii Adunarii Genrale de la Colegiul National de Chirurgie

F. Colegiul de redactie al revistei "Chirurgia":

 • Redactorul Sef, functie reprezentata de Presedintele in exercitiu
 • Redactori sedi adjuncti, in numar de trei membrii ai SRC
 • Secretar general de redactie, functie reprezentata de Presedintele ales
 • Secretari de redactie adjuncti, in numar de trei membrii ai SRC
 • Editor Asistent, un membru al SRC

G. Membrii Consiliului Stiintific, fac parte din Bordul Editorial.

Art.16.

A. Adunarea Generala este alcatuita din membrii titulari si corespondenti romani, cu drept de vot deliberativ, delegati ai filialelor judetene si ai filialei Bucuresti, in proportie de 1/10 din numarul membrilor cotizanti. Filialele care au inscrisi in SRC sub 10 membrii cotizanti se pot asocia pentru a trimite delegati in numar corespunzator aceleiasi norme de reprezentare.

B. Adunarea Generala care se intruneste anual cu ocazia Congreselor sau Conferintelor Nationale(un an Conferinta, un an Congres). La Adunarea Generala pot participa ca invitati si membrii de onoare, cu drept de vot consultativ.

Presedintele in exercitiu poate candida la un singur mandat de 4 ani.

C. Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

 • 1. Aproba activitatea Consiliului Director, intre 2 adunari generale, pe baza unui raport prezentat de presedintele in exercitiu;
 • 2. Alege o data la 4 ani, cu ocazia Congreselor nationale, presedintele, vicepresedintii, secretariatul, trezorierul si comisia de cenzori, prin vot secret, cu majoritatea simpla a delegatilor cu drept de vot;
 • 3. In situatia in care presedintele ales vrea sa amane intrarea in functie sau este in imposibilitate de a exercita aceasta functie, mandatul presedintelui se prelungeste cu inca 2 ani, cu conditia de a nu depasi o legislatura;
 • 4. In situatia in care presedintele ales nu poate intra in functie, iar presedintele in exercitiu a indeplinit deja un mandat, si nu mai poate continua, se organizeaza alegeri pentru presedintele in exercitiu care intra imediat in functie;
 • 5. Aproba noi membri titulari corespondenti sau de onoare, precum si incetarea calitatii de membru, la propunerea Consiliului Director;
 • 6. Aproba bugetul S.R.C., cheltuielile efectuate si stabileste cuantumul cotizatiei anuale pentru urmatorii 4 ani, la propunerea Consiliului Director;
 • 7. Aproba modificarile la statut propuse de Consiliului Director sau de 1/3 din numarul total de membri;
 • 8. Aproba calendarul manifestarilor stiintifice nationale si internationale precum si cheltuielile aferente acestora, la propunerea Consiliului Director;
 • 9. Alege Colegiul de redactie al revistei “Chirurgia” si Consiliul stiintific odata la 4 ani cu ocazia Congreselor Nationale de Chirurgie;
 • 10. Toate hotararile se adopta cu votul majoritatii simple a celor prezenti ca delegati la Adunarea Generala.

Art.17. Consiliului Director al S.R.C.

Se ocupa de intreaga activitate, intre 2 Adunari Generale, prin intalniri trimestriale si are urmatoarele atributii:

1. Coordoneaza si aproba programul manifestarilor stiintifice nationale si ale filialelor judetene pentru anul urmator;

2. Stabileste forma, locul, durata, colectivul de organizare si modul de desfasurare a manifestarilor stiintifice nationale si internationale, precum si cheltuielile aferente acestora si le supune spre aprobare adunarii generale;

3. Aproba afilierea S.R.C. la alte societati europene si mondiale precum si afilierea altor societati la S.R.C;

4. Informeaza Adunarea Generala despre activitatea desfasurata, in perioada dintre doua adunari generale, prin rapoartele presedintelui in exercitiu;

5. Stabileste bugetul annual si planul de cheltuieli, pe care le propune spre aprobarea Adunarii generale;

6. Propune spre aprobarea Adunarii generale membri titulari corespondenti si de onoare, precum si incetarea calitatii de membru S.R.C.;

7. Propune modificarea statutului pe care il supune spre aprobarea Adunarii generale;

8. Analizeaza modul de aparitie al publicatiilor S.R.C. si a calitatii acestora si ia masuri pentru imbunatatirea lor;

9. Convoaca Adunarea Generala in sedinta extraordinara la cererea a 2/3 din numarul membrilor Consiliului director;

10. Obtinerea de donatii, subventii sau alte fonduri pentru organizarea de manifestari stiintifice nationale si internationale ce vor fi depuse in contul S.R.C..

Art.18. Biroul Executiv

Are urmatoarele atributii:

A. Se ocupa de activitatea curenta a S.R.C., prin intalniri lunare;

B. Propune Consiliului Director spre aprobare, programul manifestarilor stiintifice, comitetul de organizare al acestora si comitetul stiintific de selectare a lucrarilor;

C. Analizeaza modul de aparitie al publicatiilor S.R.C. si a calitatii acestora si ia masuri pentru imbunatatirea lor;

D. Stabileste comisia de selectare a lucrarilor depuse pentru acordarea premiului “ Th.Ionescu” cu ocazia Congreselor, in conformitate cu regulamentul de concurs;

E. Informeaza Consiliul Director despre activitatea dintre 2 sedinte ale acestuia.

Art.19. Presedintele in exercitiu al S.R.C.

Are urmatoarele atributii:

A. Coordoneaza activitatea curenta a S.R.C. si a Biroului Executiv si propune, spre aprobare Consiliului Director, problemele de competenta ale acestuia;

B. Aproba, impreuna cu trezorierul, cheltuielile curente intre 2 adunari ale Consiliului Director si le propune spre aprobare acestuia;

C. Pregateste impreuna cu Secretarul general, intalnirile Biroului Executiv, sedintele Consiliului Director si ale Adunarii generale a S.R.C.;

D. Informeaza Consiliului Director despre activitatea desfasurata intre doua Adunari Generale;

E. Prezinta raportul Consiliului Director in Adunarea Generala a S.R.C.;

F. Organizeaza impreuna cu Biroul Executiv si raspunde de desfasurarea manifestarilor stiintifice nationale si/sau internationale ale S.R.C.;

G. Reprezinta S.R.C. in relatiile cu alte societati similare, pe plan national si international;

H. In situatia in care Presedintele in exercitiu este in imposibilitate de a-si exercita functia din motive obiective o perioada mai mare de 3 luni, aceasta functie este preluata de unul dintre vicepresedinti, desemnat de catre Consiliului Director, pana la revenirea Presedintelui sau, eventual, pana la Congresul urmator.

Art. 20. Presedintele ales

A. Face parte din Consiuliul director si participa la activitatile acestuia;

B. Se ocupa de cunoasterea problematicii S.R.C. si sprijina Presedintele in exercitiu in rezolvarea problemelor societatii;

C. Instalarea Presedintelui ales in functia de Presedinte in exercitiu are loc in Adunarea Generala cu prilejul fiecarui congres;

D. In situatia in care Presedintele ales este in imposibilitate sau din motive personale solicita amanarea intrarii in functia de Presedinte in exercitiu, mandatul presedintelui anterior se prelungeste cu 2 ani cu acordul Adunarii generale si respectarea prevederilor statutare daca nu depaseste o legislatura. In aceasta situatie nu se organizeaza alegeri, ramanand ca Presedintele care a ales sa amane intrarea in functie sa preia functia la urmatorul Congres.

Art.21. Vicepresedintii

Au urmatoarele atributii:

A. Conlucreaza direct cu Presedintele in exercitiu pentru rezolvarea problemelor curente;

B. Se preocupa de buna desfasurare a activitatii filialelor pe care le au in indrumare, in functie de regiunea geografica dupa cum urmeaza: Bucuresti(2 vicepresedinti), Transilvania (Tg.Mures, Oradea, Sibiu, Brasov - 2 vicepresedinti), Moldova(Iasi si Galati - 1 vicepresedinte), Banat(Arad si Timisoara - 1 vicepresedinte), Oltenia(Craiova - 1 vicepresedinte), Dobrogea(Constanta - 1 vicepresedinte);

C. La propunerea Biroului Executiv inlocuieste presedintele in lipsa acestuia;

D. Vicepresedintii raspund de fiecare din urmatoarele sectoare de activitate:

 1. 1.Formarea in specialitate:
  • i. Participa la colaborarea si actualizarea programelor pentru formarea chirurgilor, a stagiilor obligatorii si optionale ce trebuie efectuate in alte specialitati chirurgicale si la durata acestora si le propune spre aprobarea Biroului Executiv;
  • ii. Coordoneaza programele de formare cu alte specialitati chirurgicale.
 2. 2.Educatia medicala continua:
  • i. participa la elaborarea si actualizarea cursurilor si programelor de educatie continua, de supraspecializare si competenta in chirurgie, la formele de pregatire si durata acestora, precum si criteriile de acreditare periodica si le propune spre aprobarea Biroului Executiv;
  • ii. coordoneaza programele cu alte specialitati chirurgicale.
 3. 3.Cercetarea stiintifica:
  • i. Se preocupa de elaborarea de programe nationale de cercetare pe probleme de actualitate, in functie de cerintele cu care se confrunta chirurgia romaneasca in etapa respectiva, impreuna cu alti specialisti din alte domenii;
  • ii. Organizeaza impreuna cu Presedintele in exercitiu si Secretarul general manifestarile stiintifice nationale si cu participare internationale;
  • iii. Stabileste impreuna cu Presedintele in exercitiu si cu Secretarul general contacte cu alte societati nationale si internationale in vederea organizarii unor manifestari stiintifice comune.
 4. 4.Etica si deontologie medicala:
  • i. Colaboreaza cu Colegiul Medicilor din Romania (C.M.R.) in rezolvarea cazurilor de abatere de la etica si deontologia medicala;
  • ii. Analizeaza si propune solutii pentru rezolvarea litigiilor profesionale si a reclamatiilor privind activitatea unor chirurgi primite din partea C.M.R..
 5. 5.Relatii cu filialele:
  • i. Coordoneaza activitatea filialelor judetene si manifestarilor acestora;
  • ii. Se preocupa de cuprinderea tuturor chirurgilor ca membrii ai S.R.C.
 6. 6.Relatii cu alte societati:
  • i. Coopereaza cu alte societati medicale si chirurgicale in vederea alcatuirii de formare de programe de formare si educatie continua si organizarii de manifestari stiintifice comune, alaturi de ceilalti vicepresedinti de resort.
 7. 7.Relatii cu societati internationale:
  • i. Propune Consiliului Director afilierea S.R.C. la aceste societati, se ocupa de participarea la manifestari stiintifice comune sau alte activitati in colaborare cu vicepresedintele pentru probleme stiintifice.

Art.22. Secretarul general

al S.R.C. are urmatoarele atributii:

A. Rezolva problemele curente si administrative ale S.R.C. impreuna cu Presedintele, Vicepresedintii si secretarii;

B. Pregateste intalnirile Biroului Executiv, sedintele Consiliului Director si Adunarii Generale impreuna cu secretarii; Rezolva corespondenta si tine arhiva S.R.C. impreuna cu secretarii;

C. Stabileste impreuna cu Presedintele si Vicepresedintele pentru probleme stiintifice contacte cu alte societati nationale si internationale, in vederea organizarii unor manifestari stiintifice comune;

D. Repartizeaza sarcini secretarilor si coordoneaza activitatea acestora.

Art.23. Trezorierul

are urmatoarele atributii:

A. Tine evidenta fondurilor S.R.C. rezultate din cotizatii, donatii, subventii etc.;

B. Rezolva cheltuielile curente cu avizul Presedintelui;

C. Propune bugetul annual si planul de cheltuieli pe anul respectiv si le supune spre aprobare Biroului Executiv si Consiliului Director;

D. Prezinta bugetul de venituri si cheltuieli anuale si bilantul contabil in sedinta Consiliului Director si in Adunarea Generala (anual).

Art.24. Controlul

Comisia de cenzori formata din 3 membrii:

A. Isi alege un presedinte care coordoneaza activitatea comisiei;

B. Verifica periodic modul in care sunt gestionate fondurile S.R.C., legalitatea acestora si raporteaza Adunarii Generale;

C. Verifica legalitatea actiunilor intreprinse de Biroul Executiv si Consiliul Director si raporteaza Adunarii Generale.

Art.25 Atributiile filialelor

A. Atributiile filialelor judetene si a municipiului Bucuresti ale S.R.C. privesc:

B. Organizarea de sedinte de comunicari din activitatea membrilor filialei cu o periodicitate constanta stabilita de Adunarea Generala a filialei;

C. Organizarea periodica de simpozioane, consfatuiri, mese rotunde sau alte manifestari stiintifice cu teme de interes general, la nivel judetean sau in colaborare cu alte filiale aprobate de Consiliul Director al S.R.C. pentru o mai buna coordonare al acestora la nivelul intregii tari;

D. Propuneri de membri corespondenti romani pentru a deveni titulari dupa obtinerea titlului de medic specialist;

E. Alegerea cadrelor de conducere ale filialei odata la 4 ani. Un membru nu poate fi ales in aceeasi functie mai mult de 2 legislaturi;

F. Incasarea cotizatiei anuale de la membrii filialei va fi depusa in contul S.R.C.;

G. Obtinerea de donatii, subventii sau alte fonduri pentru organizarea de manifestari stiintifice locale sau nationale, ce vor fi depuse in contul SRC;

H. Deleaga membrii cu drept de vot la Adunarea Generala intr-o proportie de 1/10 din membrii cotizanti ai filialei.

CAP. V

Manifestari stiintifice

Art.26.

A. Manifestarile stiintifice organizate de S.R.C. sunt de interes national (Congresul si Conferinta Nationala) si local sau regional (eventual cu participare nationala si internationala) precum si manifestari internationale;

B. Congresul National al S.R.C are loc odata la 2 ani alternativ cu Conferinta si este organizat de catre Presedintele in Exercitiu, Biroul Executiv si Consiliul Director care stabilesc un Comitet local de organizare;

C. Conferinta Nationala a SRC are loc odata la 2 ani alternativ cu Congresul si este organizata de catre Presedintele in Exercitiu, Biroul Executiv si Consiliul Director. Aceste structuri de conducere stabilesc un Comitet local de organizare;

D. Cu prilejul Congreselor si Conferintelor Nationale se organizeaza Adunarea Generala a S.R.C.;

E. Manifestarile locale sau generale (consfatuiri sau simpozioane) se organizeaza de catre filiale si pot avea participare nationala sau internationala;

F. Filialele organizeaza sedinte de comunicari periodice (de preferinta lunar sau bilunar) cu participarea membrilor sau/si cu membrii judetelor limitrofe;

G. La oricare din manifestarile de mai sus se accepta participarea internationala.

CAP. VI

Publicatii, Premii

Art.27.

Revista S.R.C. se intituleaza “Chirurgia” si apare periodic, in 6 numere anuale. Ea este condusa de catre Colegiul de Redactie format dintr-un redactor sef, 3 redactori sefi adjuncti, un secretar general de redactie, 3 secretari adjuncti de redactie, un editor asistent si 15-25 de membrii, acestia din urma constituind Consiliul stiintific. Membrii Colegiului de redactie si membrii Consiliului stiintific, sunt alesi odata la 4 ani de catre Adunarea Generala cu ocazia Congreselor Nationale. Presedintele executiv devine in acelasi timp si Redactorul sef al Revistei Chirurgia pentru un mandat de patru ani, iar Presedintele ales devine secretrul general de redactie. Contractul pentru tiparirea Revistei Chirurgia se reinnoieste o data la 4 ani.

Art.28.

Publicarea de articole in revista “Chirurgia” se va face numai cu avizul a 2 membri din Colegiul de Redactie sau din Comitetul stiintific cu experienta in problema tratata si vor fi insotite de un rezumat in limba romana si altul in limba engleza. Articolele pot fi publicate si intr-o limba de circulatie internationala. In revista pot fi publicate si sinteze ale manifestarilor si sedintelor filialelor, precum si rezumate, recenzii si comentarii, publicate in revistele de specialitate din alte tari.

Art.29.

La fiecare 2 ani, cu ocazia Congreselor Nationale de Chirurgie va fi decernat premiul “Th. Ionescu” pentru cea mai buna lucrare originala a unui cadru tanar (sub 35 de ani) publicata in revista “Chirurgia” in perioada dintre doua Congrese. Selectarea lucrarilor si acordarea prmiului “Th. Ionescu” piblicata in revista “Chirurgia” 1997, vol. 92, nr. 6, pg. 423 (modificat).

CAP. VII

Patrimoniu

Art.30.

 • fondurile realizate din cotizatii, donatii, subventii sau alte venituri realizate prin mijloace legale;
 • dobanzile si dividentele rezultate din plasamente financiare in conturi de depozit bancar si bonuri de tezaur;
 • fonduri rezultate din contractele de cercetare;
 • granturi obtinute de la organizatii internationale sau de la institutii de stat sau private, din tara sau din strainatate;
 • alte venituri prevazute de lege;
 • bunuri achizitionate pentru buna desfasurare a activitatilor stiintifice.
CAP. VIII

Dispozitii finale si tranzitorii

Art.31.

Orice amendament pentru imbunatatirea sau schimbarea acestui statut se poate face la cererea Consiliului Director sau a 1/3 din membrii S.R.C. El va fi supus spre cunoastere tuturor membrilor S.R.C. si va putea fi aprobat de Adunarea Generala cu 2/3 din voturile membrilor prezenti.

Art.32.

S.R.C. are sigla si stampila proprie precum si conturi bancare in lei si in valuta.

Art.33.

S.R.C. se dizolva:

 1. a) De drept: S.R.C. se dizolva de drept prin imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita.
 2. b) Prin hotarerea judecatoriei competente: S.R.C. se dizolva prin hotarare judecatoreasca la cererea oricarei persoane interesate:
  • i. cand scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
  • ii. cand realizarea scopului sau obiectivelor este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
  • iii. cand urmareste alte scopuri sau obiective decat cele pentru care s-a constituit.
 3. c) Prin hotararea Adunarii generale:
  • i. S.R.C. se poate dizolva la cererea a 2/3 din numarul membrilor prezenti si se poate hotara de catre Adunarea Generala cu 2/3 din numarul membrilor prezenti.
  • ii. Intr-o astfel de situatie se va desemna o comisie care va rezolva procedura de dizolvare si a fondurilor si a bunurilor S.R.C., ce vor fi trecute in patrimoniul Academiei de Stiinte Medicale sau al Academiei Romane, in scopul acordarii de premii chirurgilor tineri ce se vor afirma in viata profesionala si stiintifica. Procesul verbal de dizolvare in forma autentica se va depune la judecatoria in a carei circumscriptii isi are sediul S.R.C. in termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, pentru a fi inscris in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

SRC

REVISTA CHIRURGIA 2020 -  BORDUL ȘTIINȚIFIC -

REDACTOR SEF
(PRESEDINTELE IN EXERCITIU) 

Prof.Dr. TRAIAN PATRASCU

REDACTORI SEFI ADJUNCTI:

Prof.Dr. BRATUCU EUGEN

Prof.Dr. TARCOVEANU EUGEN

Prof. Dr. VASILESCU CATALIN

EDITOR ASISTENT

Conf. Dr. DORAN HORIA

SECRETAR GENERAL DE REDACTIE 
(PRESEDINTELE ALES) 
​Prof.Dr. VIOREL SCRIPCARIU

SECRETARI DE REDACTIE ADJUNCTI :

Prof.Dr. BEURAN MIRCEA

Prof. Dr. SARBU VASILE

Conf. Dr. PREDESCU DRAGOS

EDITOR ONORIFIC 

Prof.Dr. SILVIU CONSTANTINOIU

​ISTORIC

Am aniversat 100 ani de existenta, de la fondarea Societatii Romane de Chirurgie, la 11 februarie 1898, de catre Prof. Th. Ionescu, unul dintre cei mai de seama reprezentanti ai chirurgiei romanesti de la sfarsitul secolului XIX si inceputul secolului XX, cel care a deschis portile chirurgiei moderne in tara noastra. Nascuta ca o cerinta obiectiva a unui stat national care-si dobandise independenta si suveranitatea, Societatea Romana de Chirurgie (S.R.C.), a devenit o mare scoala de formare profesionala, morala si stiintifica, a chirurgilor romani si a reusit sa se mentina pe aceeasi linie cu toate vicisitudinile vremii. Scopul infiintarii S.R.C. a fost ca sa deprinda chirurgii romani cu gandirea, limbajul si stilul stiintific, modern, sa ridice si sa afirme chirurgia romana ca stiinta, arta si profesiune si sa o apropie de institutiile similare ale occidentului. La aceasta mare scoala nationala, fiecare chirurg a invatat ca desavarsirea lui nu are limite, a vazut in exemplul din fata lui omul pe care ar dori sa-l urmeze si a inteles ca numai respectul realitatii si adevarului stiintific reprezinta cheia de bolta a activitatii sale care-i da dreptul suveran asupra vietii bolnavului. Personalitatea fondatorului care nu si-a rezervat nimic pentru gloria personala, a avut o influenta hotaratoare asupra destinelor Societatii, reusind, treptat, sa impuna, in fata strainatatii, cuvantul chirurgilor romani. La acestea a contribuit, din plin, si revista "Chirurgia", fondata to de Prof. Th. Ionescu, cu un an inainte (martie 1897). Pe parcursul existentei sale, in cadrul societatii s-au promovat noi tehnici, metode de investigatie si atitudini terapeutice, in toate specialitatile chirurgicale. Prin relatii ale S.R.C. cu alte societati de profil din strainatate, a fost posibil realizarea unor informatii si schimburi de idei care au permis atat dezvoltarea chirurgiei cat si a specialitatilor chirurgicale care, pe parcurs, au devenit societati independente. In afara de 2 perioade - 1910 - 1914 si 1925 - 1921- cand, datorita razboaielor balcanice si primului razboi mondial, societatea si-a intrerupt activitatea, ea a functionat in tot restul timpului, reusind sa adune in jurul sau un numar mare de elite chirurgicale, formate la scoala internatului si secundariatului, care s-au facut remarcate, in toate perioadele, prin activitatea prezentata in sedintele societatii si in revista. Perenitatea S.R.C., in afara celor 2 perioade, s-a mentinut prin propagarea permanenta a noului prin prezentarea de noi tehnici chirurgicale - unele cunoscute ca fiind prioritati romanesti, prin tinuta academica si probitatea stiintifica a lucrarilor prezentate, prin discutiile puratate care, de multe ori, au fost adevarate pledoarii stiintifice, prin spiritul critic obiectiv fara caracter de polemica si prin clarificarea unor idei nesigure sau nefondate care au avut loc cu ocazia celor 18 congrese nationale, numeroaselor conferinte, simpozioane, consfatuiri si sedinte periodice ale filialelor judetenesi in zecile de mii de pagini ale celor 92 volume ale revistei Chirurgia. Astazi cand ne confruntam cu o serie de dificultati ale tranzitiei si reformei, cand posibilitatile de dotare tehnica sunt mai reduse, dar cand exploxia stiintifica a ajuns pe culmi, se impune, din paretea chirurgilor romani, o mai mare unitate si un sprijin substantial acordat S.R.C. pentru a-si putea mentine si continua existenta.

ARHIVA SRC

PerioadaPresedinte - Vicepresedinte
 1898-1899Prof. Dr. C.D. Severeanu - Dr. Racoviceanu - Pitesti
 1899-1900Prof. Dr. Th. Ionescu - Dr. Racoviceanu - Pitesti
 1900-1901Prof. Dr. A. Leonte - Dr. Racoviceanu - Pitesti
 1901-1902Dr. D. Draghicescu - Dr. Racoviceanu - Pitesti
 1902-1903Dr. G. Nanu - Dr. N. Duma
 1903-1904Dr. G. Nanu - Dr. N. Duma
 1904-1905Dr. D. Draghicescu - Dr. N. Duma
 1905-1906Dr. D. Draghicescu - Dr. N. Duma
 1906-1907Prof. Dr. C. Angelescu - Dr. N. Gheorghiu
 1907-1908Prof. Dr. C. Angelescu - Dr. N. Gheorghiu
 1908-1909Prof. Dr. C. Severeanu - Dr. N. Gheorghiu
 1909-1910Prof. Dr. C. Severeanu - Dr. N. Gheorghiu
 1910-1914Din iunie pana la 5 martie 1914 isi inceteaza activitatea
 1914-1915Prof. Dr. Th. Ionescu - Dr. N. Gheorghiu
 1915-1921Razboiul mondial. Societatea isi inceteaza activiteatea a doua oara pana in 1921
 1921-1926Prof. Dr. Th. Ionescu - Dr. M. Ignatescu
 1926-1927Prof. Dr. N. Gheorghiu - Conf. Dr. I. Jianu
 1927-1928Prof. Dr. Gerota - Conf. Dr. A. Cosacescu
 1928-1929Prof. Dr. C. Angelescu - Conf. Dr. A. Cosacescu
 1929-1930Prof. Dr. E. Juvara - Conf. Dr. A. Cosacescu
 1930-1931Prof. Dr. M. Butoianu - Dr. Doc. St. Popescu
 1931-1932Dr. Stefanescu-Galati - Dr. Doc. St. Popescu
 1932-1933Dr. Stefanescu-Galati - Dr. Doc. St. Popescu
 1933-1934Prof. Dr. A. Jianu - Dr. Doc. St. Popescu
 1934-1935Agreg. J. Jianu - Dr. Doc. St. Popescu
 1935-1936Prof. Dr. C. Daniel - Conf. Dr. Dan Theodorescu
 1936-1937Prof. Dr. I. Iacobovici - Conf. Dr. Dan Theodorescu
 1937-1938Prof. Dr. Tr. Nasta - Conf. Dr. Dan Theodorescu
 1938-1939Prof. Dr. N. Hortolomei - Dr. Th. Firica
 1939-1940Dr. P. Topa - Dr. Th. Firica
 1940-1941Agreg. Dr. C. Leonte - Dr. Th. Firica
 1941-1942Dr. V. Savescu - Dr. Doc. S. Tovaru
 1941-1942Agreg. Dr. B.Marinescu - Dr. Doc. S. Tovaru
 1943-1944Prof. Dr. Al. Cosacescu - Dr. Doc. S. Tovaru
 1944-1945Col. Dr. I. Gilorteanu - Dr. Al. Popovici
 1945-1946Dr. Doc. St. Popescu - Dr. Al. Popovici
 1946-1947Agreg. Dr. I. Marian - Dr. Al. Popovici
 1947-1948Prof. Dr. I. Iacobovici - Dr. I Turai
 1949-1954Prof. Dr. I. Turai
 1955-1958Acad. Dr. N. Hortolomei
 1958-1962Prof. Dr. I. Fagarasanu - Dr. C. Ionescu Bujor
 1963-1968Acad. Dr. Th. Burghele - Dr. E. Papahagi
 1969-1972Acad. Dr. Th. Burghele - Conf. Dr. E. Proca
 1973-1981Prof. Dr. D. Burlui - Dr. U. Mateescu
 1981-1987Prof. Dr. I. Juvara - Conf. Dr. C. Constantinescu
 1987-1991Prof. Dr. A. Priscu - Conf. Dr. N. Angelescu
 1991-1995Prof. Dr. A. Priscu - Prof. Dr. N. Angelescu
 1995-1998Prof. Dr. N. Angelescu - Prof. Dr. Fl. Popa
 1998-2000Prof. Dr. N. Angelescu - Prof. Dr. Fl. Popa
 2000-2002Prof. Dr. N. Angelescu - Prof. Dr. Fl. Popa
 2002-2004Prof.Dr. Cr. Dragomir - Prof. Dr. I. Popescu
 2004-2006Prof. Dr. Fl. Popa - Prof. Dr. Tr. Patrascu
 2006-2008 Prof.Dr.I.Popescu - Prof.Dr.Tr.Patrascu (Secretar General)
 2008-2010 Prof.Dr.C.Copotoiu - Prof.Dr.Tr.Patrascu (Secretar General)
 2010-2012 Prof.Dr.V. Sarbu - Prof.Dr.Tr.Patrascu (Secretar General)
 2012-2014 Prof.Dr.E.Bratucu - Conf.Dr.N.D.Straja (Secretar General)
 2014-2016 Prof.Dr.M.Beuran - Prod.Dr.V.D.E.Strambu (Secretar General)
 2016-2020 Prof.Dr.S.Constantinoiu - Prof.Dr.V.D.E.Strambu (Secretar General)